Wikang Filipino Sa Tuwid Na Daan Essay About Myself


Wika: Susi sa Pambansang Kaunlaran

Ni: Carl Joseph Lanada

 

Ako ay Pilipino. Nabubuhay sa lupang tinaguriang Perlas ng Silangan… at nakikipagugnayan sa mundo sa pamamagitan ng wika. Sa mga hurado at sa mga naririto ngayon, ngalan ko’y___________ At hiling ko’y makinig kayo sa mga sasabihin ko.

 

Wika… ang siyang nag iisang instrumento upang maiugnay ang mga mamamayan ng bansa upang magkaroon ng malakihang pagbabago tungo sa matuwid na daan. ito din ang nag iisang bagay upang mag kaunawaan ang mga tao sa mundo… at nag iisang sandata upang magkaisa ang mga mamamayan laban sa mga suliranin ng bansa.Marami ang nagagawa ang Wika upang mapabago ang kalagayan ng nasyon. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan… ito ang bagay na kailanman ay hindi mawawala sa mundo.. isang susi nakapag ginamit ng mabuti ay magsisilbing isang kayamanan ng bansa tungo sa kaunlaran.

 

Kung ang mga taong mababait ay walang boses o wika sa lipunan… tiyak ay patuloy nadadami ang mga masasamang loob na walang humpay sa paggawa ng hindi magagandang bagay sa bansa. Hanggat walang nagsasalita upang pumuna, tiyak ay patuloy ang saya ng mga demonyo sa bayan. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga anghel sa paligid upang isigaw at ipadinig sa lahat ang kanilang mga nakikita nang sa gayon ay magkaroon ng isang matinding paghuhusga na siyang magdadala upang makagawa ng mga batas na siyang magbibigay ng kaparusahan sa kung sino man ang lalabag sa mga ito… kung gayon… ang Wika natin ay nagsisilbing instrumento ng Katarungan at Kapayapaan ng bansa.

 

Sundan pa natin ang mga eksena… Kung may mga demonyo ay tiyak na may mga buwaya din sa lipunan na walang habas na gumagastos ng malaki para sa sariling kapakanan na ginagamit ang dugo at pawis ng mga mamamayan. Kung walang maglalakas loob na magsalita upang sabihin kung sino sila, walang duda na tuloy tuloy lang ang paglaki ng kanilang mga tiyan. Ang resulta, yumayaman sila, naghihirap ang bansa. Ngunit sa pamamagitan ng wika at katapatan ay nagkakaroon ng lakas ang loobang mga tinaguriang WhistleBlowers upang ituro ang mga taong sangkot sa pagkamkam sa kaban ng bayan. Nang dahil sa kanila, ang ilan sa mga malalaking buwaya ng lipunan ay nailagay na rin sa wakas sa koral. Kung gayon… ang Wika natin ang ay nagsisilbing instrumento laban sa Katiwalian ng bansa.

 

Mahalaga ang edukasyon sa isang tao… at kabilang sa asignaturang itinuturo ay ang wika. Kung walang wikang itinuturo sa lahat ng paaralan, tiyak na walang maiintindihan ang mga estudyante sa paaralan… ang resulta, mababang marka, kulang sa galling, kawalan ng trabaho na hahantong sa kahirapan ng tao… na hahantong sa kahirapan ngbansa. Anang saklap naman ng buhay kapag ganon.. dahil dito, Kailangang kailangan na magkaintindihan ng mga Guro at Estudyante nang sa gayon ay pumasok sa kanilang mga isip ang mga impormasyon na magagamit nila sa kanilang kinabukasan. Kapag sa oras na maganda ang resulta, uunlad ang tao at di kalaunan ay uunlad din ang bansa. Tandaan, ang susi upang maka alpas sa bangin ng kahirapan ay ang kaalaman sa mga bagay bagay… kung gayon… ang Wika sa katawan ng Karunungan ay siyang sandata laban sa Kahirapan ng bansa.

 

Mahalaga din ang nagagawa ng wika sa larangan ng ekonomiya. Isipin mo nalang kung walang wika ang isang bansa… tiyak ay walang humpay na magkakakanya kanya ang lahat ng industriya , resulta ng isang malawakang kompetisyon na hindi masyadong maganda sa ekonomiya ng bayan. Kung wala ring wikang alam ang isang bansa, tiyak ay wala ring mga dayuhan na mamumuhunan sa bansa dahil wala tayong instrumento upang makipag ugnayan sa kanila. Nang dahil sa wika, nakakagawa ng mga unyon ang mga magkakatulad na industriya nang sa gayon ay magkaroon ng isang malakihang paglago ng ekonomiya at empleyo sa nasyon. Kung gayon… ang wika sa katawan ng Komunikasyon ay susi sa Mabilisan, Inklusibo, at Sustenidong Kaunlaran ng bansa.

 

Huwag din nating kakalimutan na sa pagharap sa mga suliranin at pag unlad ng bansa ay dapat din nating pahalagahan ang mga lugar kung saan tayo kumukuha ng mga materyales at pagkain… ang ating Inang Kalikasan. Isipin mo nalang ulit kung walang wikang gagamitin ang mga tao upang sawayin ang ibang mga nilalang na walang ka abog abog na naninira sa kalikasan. Tiyak ang mga kristal na tubig sa mga ilog ay magmimistulang daanan na ng mga basura, ang mga dating bundok ay siguradong patag at mga Subdivision na, ang mga malalagong gubat ay tiyak na magiging disyerto. Ang resulta, Malalakas na bagyo, Landslide, at kung ano ano pang mga sakunang gawa ng Kalikasan. Buti nalang at nang dahil sa wika ay unti unti nang maibabalik sa dati ang mga patay na ilog, nagiging luntian ang mga kalbong bundok, nagiging kontrolado na ang bilang ng pagmimina at pagtrotroso at naiiwasan ang paggamit ng kung ano anong mga bagay na tiyak na makakapanira sa kailkasan. Kung gayon, ang wika ay siyang nagiging kalasag upang lubos na mapangalagaan ang Kapaligiran ng bansa.

 

Wika, Wika Wika, Andami ng nagagawa ng wika na siyang pagkakakilanlan ng ating bayan.Tunay nga na ito ay mahalaga upang umarangkada sa pag unlad ang isang bansa. kung wala ito,magmimistula tayong isang jip na umaandar ng paatras. Mas maigi na lalopa nating linangin ang ating wika dahil ang Wika natin ay siyang ating Daang matuwid tungo sa kaayusan at kaunlaran ng bansa.Ako ay Pilipino. Nabubuhay sa lupang tinaguriang Perlas ng Silangan… at nakikipagugnayan sa mundo sa pamamagitan ng wika. At ang wikang gamit ko ay ang wikang Filipino! Sa mga hurado at sa mga naririto ngayon, isang mapagpalang araw sa inyong lahat!


© Copyright 2018 Carl Joseph Lanada. All rights reserved.

Alin and Higit na Mahalaga, Wikang Filipino o Wikang English?

Isang Balagtasan ni Gng. Resy A. Felipe (New Era Elementary School)

Lakandiwa:

Minamahal naming mga kamag-aral

Mga magulang, mga guro at prinsipal

Mga panauhing pinagpipitaganan

Naririto ngayon sa’ting paaralan.

Magandang umaga po, ang bating marangal

Ang Buwan ng Wika ating ipagdiwang

Ikalimang baitang ang amin pong alay

Ipagmamalaki, isang balagtasan.

Wikang Filipino ay sariling wika

At ang wikang English ay wikang banyaga

Kapwa ginagamit ng may pang-unawa

Higit na mahalaga, alin na nga kaya?

Sa umaga pong ito, aking ipinakikilala

Dalawang mahusay, maganda at batikang makata

Sa pangangatuwiran, hahanga ka sa kanila

Masigabong palakpakan pasalubungan natin sila.

Sa wikang Filipino ang mangangatuwiran

Si Bb. Irish ng Grade V- Emerald

At sa wikang English ang makakalaban

Bb. Lariza ng Grade V- Section one.

Wikang Filipino:

Sa puso at diwa, ako’y Pilipino

Mgandang Pilipinas ito ang bayan ko

May sariling wika, wikang Filipino

Na s’yang nagbubuklod sa sambayanan ko.

Wikang Filipino ay wikang panlahat

Ang ilaw at lakas ng tuwid na landas

Sa pagkakaisa naipahahayag

Mabisang kalasag tungo sa pag-unlad.

Wikang English:

Alam nating itong English, isang wikang pandaigdig

Sa lahat ng pag-aaral pangunahing ginagamit

Ang mga asignaturang Science, English at Mathematics

Paano mo ililiwat, di malirip, di maisip.

Ang bagong alpabeto hindi mo ba napapansin

Ang dating A B K D ngayon ay A B C D na

May computer, may internet, Facebook at may Google plus pa

Ito’y mga pagbabagong Wikang English ang simula.

Wikang Filipino:

Alam nating sa’ting mundo marami ng pagbabago

Makabagong teknolohiya patuloy sa pag-asenso

Mentalidad na kolonyal dayuhan ang pasimuno

Ngunit naghihirap pa rin ang maraming Pilipino.

Sariling wika ay salamin nitong ating pagkatao

Matibay na pundasyon ng ating pagka-Pilipno

Isang wikang kinagisnan minana pa sa ninuno

Nararapat alagaan, itaguyod nang lumago.

Wikang English:

Sapagkat itong English isang wikang unibersal

Wikang ating ginagamit sa pakikipagtalastasan

Sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan

Upang itong mga bansa ay magkaunawaan.

Kahit hindi ka nakatapos sa iyong pag-aaral

Kung mahusay kang mag-English sa call center ka mag-apply

Siguradong matatanggap at kikita rin kaagad

Kaya nga lang, mga dayuhang makukulit, kausap mo sa magdamag.

Wikang Filipino:

Sa mahal kong katunggali na kapwa ko Pilipino

Huwag nating kalimutan, dapat nating isapuso

Itong wikang kinagisnan, ang Wikang Filipino

Gamitin nating sandigan sa pag-unlad, pag-asenso.

Wikang English:

Hindi ko nalilimot na ako ay Pilipino

Mahalaga rin ang English at ‘yan ay nababatid mo

Lalo na kung may balak kang sa ibang bansa ay magtungo

Ang pandaigdig na wika, dapat pag-aralan mo.

Lakandiwa:

Tama na, sukat na, mahuhusay na makata

Ang pagtatalo n’yo ay h’wag nang palawigin pa

Sa madlang nanonood kayo na po ang magpasiya

Alin ang mas mahalaga, sariling wika o wikang banyaga?

Kaming tatlo ay narito, sa inyo’y nagpapasalamat

Mahal naming kamag-aral, mga guro at magulang

Taos pusong bumabati, maligayang pagdiriwang

Ang hiling po namin, masigabong palakpakan.

About razelFilipino

"...simpleng pangarap, malaking hamon. ito ang nais paghandaan at maranasan." Experience leads to learning as it shapes one’s perspective towards everything around us. Writing has been a very powerful tool for me to see things through, think out of the box, reflect, look at things on a bigger picture and be keen on details; to be rational, open-minded and just to be simply free. For every thought, for every word, for every phrase and for every emotional state may be kept or conveyed... http://razelfilipino.blogspot.com/

  • Ang Lahat ay Mayroong Balik: Minsan, Muling Eepal- September 1, 2013
  • Alin and Higit na Mahalaga, Wikang Filipino o Wikang English? Isang Balagtasan ni Gng. Resy A. Felipe (New Era Elementary School)- November 12, 2011
  • Kalayaan- October 21, 2011
  • Sa Paglisan ng Tag-araw- August 25, 2011
  • Enigma in Quite an Exclamation- August 21, 2011
  • Patuloy na Magpapatuloy ang Nagpapatuloy- August 11, 2011
  • Surreal- August 11, 2011

0 Thoughts to “Wikang Filipino Sa Tuwid Na Daan Essay About Myself

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *